CZYM JEST PODCAST?

Podcast? Ale o co chodzi?
Serdecznie witamy na stronie o Polskim Podcastingu. Tutaj dowiesz się o genezie tego ruchu, dowiesz się kto, kiedy i dlaczego, czyli ważne osoby, ważne momenty oraz ważne kamienie milowe, które  przez te siedem lat się pojawiły.
Zatem od początku. Dlaczego podcasting. Otóż podcasty, mimo że stają się coraz bardziej popularne w kraju nad Wisłą, Wartą i Odrą, wciąż nie miały przyjaznego serwisu zrzeszającego polskojęzycznych twórców. Zatem postanowiliśmy na siedmolecie istnienia polskiego podcastingu stworzyć serwis, który by w jasny, przejrzysty sposób, bez barier, uprzedzeń i niepotrzebnych podziałów przybliżył istotę zjawiska.

 

Podcast to nie radio.
Naszym celem jest nie tylko zebranie w jednym miejscu informacji o polskich podcastach amatorskich, ale również wskazanie na te, które naszym zdaniem są warte uwagi. Publikacje radiowe oraz reklamy w ogóle nie są brane pod uwagę. Obawiasz się, że czegoś zabraknie? Pewnie tak, ale redaktorzy prowadzący ten serwis mają tak zróżnicowane gusta, że nie powinno zabraknąć choćby wzmianek o tym, co dzieje się nowego na podcasterskim podwórku.

No ale czym w ogóle jest PODCAST?
Aby było jak najprościej podcast to nagranie dźwiękowe. Już! Proste prawda? No ale są pewne szczegóły, które sprawiają, że podcast to nie radio czy album płytowy. Zupełnie jak w świecie komputerów: każdy laptop jest komputerem, ale już nie każdy komputer jest laptopem.
Czym więc są te szczegóły? Najważniejszym z nich jest publikacja tych nagrań w internecie w postaci plików mp3 (są dopuszczalne i inne formaty) za sprawą feeda RSS (kanału informującego o nowych odcinkach).
No dobra, ale tak są również publikowane audiobooki prawda? Ano niby tak, choć już nie poprzez RSS-a. Kolejną istotną różnicą jest cykliczność a więc nagranie i publikacja więcej niż jednego odcinka. I nie ważne czy nagrywasz co tydzień, co miesiąc, czy … jak przypadnie. Między sobą śmiejemy się, że podcasterem staje się po opublikowaniu dziesięciu odcinków w tym jednego nagranego w wannie 😉
Tu odezwą się fani tych audycji radiowych, które w całości, bądź we fragmentach także umieszczane są w internecie. Jednak podcast różni się od tych komercyjnych nagrań radiowych tym właśnie, że jest amatorski. A że dla audycji radiowych publikowanych w sieci za pomocą RSS-ów nie wymyślono nazwy? Cóż, nie moja sprawa.
Skoro wspomniałem już o tajemniczym skrócie RSS, to przydało by się wyjaśnić i to. Really Simple Syndication a więc Bardzo Proste Uaktualnienia (tak z grubsza). Chodzi o to, że korzystając z tej technologii otrzymujemy nowe odcinki automatycznie na nasz odtwarzacz (agregator), oraz że po ich ukazaniu się nie musimy sprawdzać każdej strony, czy coś się zmieniło, czy nie.
Zresztą dla słuchacza zupełnie nieistotne jest jak to działa. Najważniejsze, że działa! Wystarczy korzystać z jakiegoś programu zwanego agregatorem podcastów. My polecamy program Polcaster, którego autorem jest Martin Lechowicz – jeden z dinozaurów polskiej sceny podkastowej (bardziej wymagającym możemy polecić darmową wersję ZiePODa). Oczywiście iTunes – program produkowany przez Apple’a także świetnie nadaje się do subskrybcji podcastów. Program jest w wersji systemowej dla Macintosha oraz dla Windows.
Dość tych opisów. Na koniec dodamy istotny szczegół, który jednak da się zauważyć dopiero podczas słuchania podcastów. Podcasty nie mają ograniczeń, blokad. W podcastach panuje całkowita wolność, swoboda i niezależność. W radiu nie można reklamować bez odpowiednich umów, przeklinać, stosować pauz zbyt długich, czy śmiać się jak koń i być prowadzącym mimo wady wymowy. Tu można! Witajcie po lepszej stronie podcastingu!

Nasz serwis
Jako bardzo skromny zespół osób tworzących tą treść jak i techniczne aspekty tego serwisu, postawiliśmy przed nie lada wyzwanie. NASZ SERWIS chce łączyć i informować o naszym ruchu podcastowym. Postaramy się być rzetelni i prawdziwi. Będziemy starać się przestrzegać ogólnie przyjętych zasad dobrego smaku oraz postaramy się być jak najbardziej obiektywni i prawdziwi. Chcemy pełnić rolę łącznika po między autorami podcastów a ludźmi nie do końca znającymi się na podcastingu. Chcemy informować i promować Polski Podcastining na świecie.

Siedem zasad dobrego podcastingu.

  1.     Re­gu­lar­ność bo to wg mnie wiąże „klienta ze sprze­dawcą”. Na za­wsze. Na do­bre… i już. Słuchacze lubią rytm i lubią pamiętać, że dana audycja nadaje np.: we wtorki.
  2.     Au­ten­tycz­ność – nie ko­piuj (Mar­tina), bądź inny, na­wet je­śli cię nie ro­zu­mieją. Rób swoje. Bądź unikalny i mów swoim własnym głosem. Zyskasz rozpoznywalność oraz słuchalność.
  3.     Umie­jęt­ność wy­sła­wia­nia się – Po­myśl za­nim coś po­wiesz, ale i sta­raj się uży­wać pra­wi­dłową „ortografię”. Skromne notatki przed odcinkiem mogą pomóc.
  4.     In­te­rak­tyw­ność – sta­raj się za­chę­cić słu­cha­czy do ko­men­to­wa­nia, do dzie­le­nia się opi­niami, ale mo­żesz też za­chę­cać do od­wie­dzin miejsc, w któ­rych by­łeś, bądź or­ga­ni­zo­wać kon­kursy. Tu spek­trum jest szerokie.
  5.     Roz­po­zna­wal­ność – choć pod­cast to hobby, ale stwórz markę, ja­kość, coś co cię wy­różni w tłu­mie nadawaczy. Bądź sobą.
  6.     Wia­ry­god­ność – ściem­niać można jak au­tor tu pi­szący, ale warto co ja­kiś czas prze­pla­tać od­cin­kami praw­dzi­wymi, mó­wić szcze­rze, na­wet otwo­rzyć się do słu­cha­cza. To może po­wo­do­wać pew­nego ro­dzaju więź z odbiorcą.
  7.     Do­bra or­ga­ni­za­cja – mó­wić jest łatwo, ale za­in­te­re­so­wać słu­cha­cza jest co­raz trud­niej. Za­tem ra­dzę przy­go­to­wać się do od­cinka. Na­wet su­che punkty, kilka słów, wy­kres, plan bar­dzo po­może. Oczy­wi­ście można iść na żywioł, je­śli ktoś „ma ga­dane”, ale mimo to naj­prost­szy plan pod­ca­stu jesz­cze ni­komu nie zaszkodził.

Polecamy także nasz podcastowy Magazyn PODCASTOFON

Magazyn jest nie tylko podcastowy, oczywiście będą prezentacje i opinie o podcastach, ale pójdziemy też innymi drogami, czyli poszukamy innych inspiracji i tematów do Magazynu.

Zatem zapraszamy was na spotkania w naszym Magazynie – to co kwartał a regularnie, na ­cotygodniowe audycje czyli przeglądy polskich podcastów oraz na nasze strony, które będziemy się starać rozwijać i wciąż ulepszać.
Podcasting nie będzie jedynym tematem Magazynu, będziemy Wam przybliżać osoby, pomysły, projekty, ludzi, oraz będziemy promować szeroko pojętą kreatywność. Mamy nadzieję, iż właśnie tym Magazynem, trafiliśmy w przysłowiową dziurę, czyli wszystko co chcecie wiedzieć o podcastingu, a boicie się zapytać, czyli nasza praca na wasze potrzeby… Linki do Magazynu znajdują się na dole, po prawej stronie. Zapraszamy.

Jak mówić, żeby cię słuchali, czyli jak gadać do mikrofonu i poza nim
Informacje znalezione w serwisie IDG.pl

„Gdy opowiadałam w studiu radiowym o sztuce oratorskiej Hitlera, mówiłam tak jak on – wspomina specjalistka od komunikacji – zdecydowanie, krótkimi zdaniami, dobitnie. Nikt z moich słuchaczy ani przez chwilę nie okazał znużenia”.

Naśladować głos, modulować

To jedna z głównych zasad mówienia do mikrofonu. Należy dostosować głos do tego, co się mówi, o czym się opowiada. Gdy wspominamy o podchodzeniu zwierzyny, mówmy szeptem, tak cicho, jak rozmawialiśmy ze sobą, będąc w lesie.

Mów naturalnie, prosto, ale zmieniaj tempo i tembr głosu.

Od serca

Tak mów zawsze: prosto z serca. Zapomnij o urzędowym języku. To wypada źle. Nikt cię nie zrozumie i szybko stracisz słuchaczy. Nie obawiaj się zarzutów, że mówisz niefachowo.

Używaj prostego języka, tak aby mama czy pięcioletnie dziecko zrozumiało. Inaczej zanudzisz wszystkich.

Najlepsi przed mikrofonem są – zdaniem radiowców – mieszkańcy wsi. Zawsze zaciekawią, bo ich słownictwo jest soczyste, barwne, czasami nieco śmieszne, ale zawsze przyciąga ucho.

Krótkie zdania

Trzeba mówić konkretnie i krótkimi zdaniami. Bardzo źle są przyjmowane wszelkie dygresje. Lepiej też słucha się kogoś, kto podaje przykłady ze swojego życia, a nie opowiada o innych.

I nie mów „pod nosem”. Urzędnicy często mówią pod nosem i monotonnie.

Nie mów długo, rób pauzy

Mów maksymalnie trzy minuty. Po każdym takim bloku informacji powinno nastąpić podsumowanie. Krótkie i dosadne. Po trzeciej minucie powinna się pojawić nowa informacja. Dłużej nie wytrzyma żaden słuchacz. Musisz „otworzyć nowe okno”, nowy podpunkt rozmowy.

Pauzę rób po poincie. Koniecznie.

Mów wyraźnie i nie piszcz.

Stękanie wykluczone.

Nie zjadaj końcówek, ale nie mów przesadnie ą czy ę, bo to sztuczne. Lepiej mówić wolno niż za szybko.

I nie mów wysokim, piskliwym głosem. To brzmi okropnie!
Stękanie i yyykanie źle wypada. Tego nie da się słuchać.

Adam Bogoryja-Zakrzewski

Czekamy na wasze opinie, to dla nas bardzo ważne.

Czekamy na te złe, bądź krytyczne (na nich zależy nam nawet bardziej) oraz oczywiście czekamy także na niezliczone komplementy.

Jeśli potrzebujesz innych informacji, nie znalazłeś tutaj tego czego szukałeś, NAPISZ DO NAS, odpowiemy z radością prostym, zrozumiałym językiem. Podcasting to luz i radość! Bądź częścią czegoś wyjątkowego.

NAPISZ DO NAS: redakcja@podcast.com.pl